Klassificeringer

Labflex har stor erfaring med at tilsikre at laboratoriet efterlever den fornødne klassificering

Klassifikation af laboratoriet er afgørende for valget af den endelige løsning og for den endelige konstruktion, designet og materialevalget.

Laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg og produktion, hvori der skal udføres arbejde med genetisk modificerede organismer, skal forinden brug klassificeres af Arbejdstilsynet. Ved klassifikation forstås Arbejdstilsynets godkendelse af, at et område opfylder de krav, der er fastsat for området. Laboratorierne  skal være indrettet efter hvilke risikogrupper der arbejdes med og indrettet i den fornødne klassificering således, at både medarbejdere, omgivelser og samfundet beskyttes mod de pågældende mikroorganismer. Det sker ved at indrette laboratorierne efter en række retningslinjer for indeslutningsforanstaltninger. Overholdelsen af disse retningslinjer skal sikre at adskillelse mellem organismerne og medarbejderen/samfundet.

Klassifikation af laboratorier og laboratorieområder sker i 4 klasser. Laboratorier og laboratorieområder, hvori der ikke skal arbejdes med genetisk modificerede mikroorganismer men alene skal arbejdes med genetisk modificerede planter og dyr, klassificeres ikke i 4 klasser men udelukkende efter en konkret vurdering. Klassifikation af laboratorier, hvori der skal arbejdes med genetisk modificerede planter og dyr, samt klassifikation af laboratorieområder sker efter forhandling med Miljøstyrelsen.

Klassificeringer er i konstant fokus hos Labflex. Labflex’ salgs- og rådgivningsafdeling og serviceafdeling arbejder i hverdagen med kunder, som har forskellige krav til f.eks. rengøring og hygiejne samt sterile arbejdspladser. Både i den private industri og ved såvel regionshospitalerne som universiteterne stilles der krav til leverancer efter de forskellige GMO-klasser og andre klassificeringer.

Labflex har bl.a. specialiseret sig i indretning af GMO- og mikrobiologiske laboratorier, sterilrum og personsluser. Labflex’ systemer kan således imødekomme alle de behov og krav der findes for denne type speciallaboratorier. Det er Labflex’ speciale at kunne levere den rette rådgivning om såvel indretning som det specifikke produkt- og materialevalg. Den endelige løsning kan bestå af et standard system eller en specialudviklet og – produceret kundespecifik løsning.

 

 

Kontakt os
Mail info@labflex.com
Ring 8747 2700
Eller udfyld felterne så
vender vi hurtigst muligt
tilbage.

Find en medarbejder
Navn
Telefonnummer
Mailadresse
Virksomhed
Kommentar