Miljø

Miljørigtig rådgivning

Et laboratorium kan i høj grad være mere miljøvenligt end andre. Indretningsløsning,teknologi, valg af materialer og alder på anlæg og udstyr kan være afgørende parametre til energiforbruget og for miljøet. Labflex kan rådgive om at træffe de rigtige valg.

Miljørigtig materiale valg og produktion

Labflex viser også miljøhensyn ved mate­rialevalg og produktkonstruktion. Produkter og komponenter skal så vidt muligt være miljøtilpassede. Der stilles miljøkrav til vores leverandører og målet er at kunne tilvejebringe en fuldstændig miljøde­klaration.

I forbindelse med fremstilling af nye produkter vælger vi de materialer, tilbehør og fremstillings­metoder, der ud fra et miljømæssigt synspunkt er bedst, med henblik på at minimere miljøbe­lastningen. De miljømæssige aspekter for vores produkter anser vi som ligeså betydningsfulde som de funktionelle og designmæssige aspekter.

Miljøansvar i organisationen

Miljøaspekter bliver anset som ligeværdige med økonomiske og kvalitetsmæssige overvejelser og integreres i virksomheden i hver enkelt beslutning. Gennem forøget kompetence skal medarbejderne motiveres til at udføres arbejdsopgaver og miljøansvar.

Virksomheden bliver drevet således, at gældende miljølovgivning samt øvrige krav honoreres med passende marginaler. Vi tager også miljøkrav fra andre sider i betragtning, og vi mener, at de miljømæssigt bedste produkter udvikles i dialog med kunder og leverandører.

Miljø filosofi

Dette synspunkt udgør grundlaget for vores overordnede og detaljerede miljøarbejde, og det er alle Labflex ansattes pligt at opfylde og realisere dette.

 

Kontakt os
Mail info@labflex.com
Ring 8747 2700
Eller udfyld felterne så
vender vi hurtigst muligt
tilbage.

Find en medarbejder
Navn
Telefonnummer
Mailadresse
Virksomhed
Kommentar