Ventilation

Ventilation og energi – optimering og monitorering

Ventilation – og energiforbrug er i konstant fokus hos Labflex og en naturlig del af forventningen til kvaliteten af laboratorieløsningen og rådgivningen.

Laboratorier er storforbrugere af energi og det er Labflex opgave at sikre, at Labflex besidder de rette kompetencer til at give den rette rådgivning og tilbyde de rette produkter, så kunden har muligheden for at vælge en sikker og energioptimeret løsning. Det er Labflex’ vision at være førende indenfor dette felt.

sikkerhed frem for alt

I de innovative processer har Labflex fokus på, at løsningerne skal være energivenlige og / eller kunne bidrage til at nedbringe energiforbruget uden at gå på kompromis med sikkerheden i laboratoriet. Det forventes, at Labflex i fremtiden vil lancere flere energirelevante løsninger, produkter og komponenter til markedet igennem Labflex’ kontinuerlige innovationsprojekter.

Overvågning og monitorering

I forbindelse med optimering af sikkerhed og energiforbrug, så er overvågning og monitorering af brugen af laboratorier i fokus. Med de rette løsninger kan sikkerheden øges og energiforbruget reduceres. Kortlægningen af vaner og monitorering er vigtig for at kunne lære mere om arbejdsgange og behov såvel som produkteffektivitet mm. Ligeledes gælder det muligheden for at bruge denne viden proaktivt med henblik på at kunne udføre aktive handlinger for eksempelvis at tilpasse ventilationen til det konkrete behov.

I de kommende år vil Labflex videreudvikle mulighederne for overvågning og monitorering. Det sker både i Labflex eget regi og sammen med samarbejdspartnere.

Avancerede stinkskabsløsninger

Labflex’s indretnings- og ventilationsløsninger er baseret på en grundig og indledende behovs- og arbejdsmiljøanalyse. Placeringskrav, brugsadfærd og dimensioneringskrav indgår i analysen og danner grundlag for udformningen af den rette løsning. Afhængig af ventilationsbehovet kan Labflex eks. levere laboratorieløsninger med stinkskabe; hvori styresystemer, sensorer, alarm, automatisk lugestyring bl.a. er integreret. Løsningen kan kom­bineres med og uden spjældløsning, procesventi­lation med erstatningsluft samt signalbokse mm. Labflex ønsker kun at tilbyde kunden den bedste rådgivning, så den endelige leverance lever op til kundens forventninger.

 

Kontakt os
Mail info@labflex.com
Ring 8747 2700
Eller udfyld felterne så
vender vi hurtigst muligt
tilbage.

Find en medarbejder
Navn
Telefonnummer
Mailadresse
Virksomhed
Kommentar